FrivilligCenter Egtved
FrivilligCentrets styregruppe
FrivilligCentre
Fælles Forum
Frivilligrådet
Frivilligt job
Arrangementer
Værktøjskassen
Foreninger og grupper
Mediecenter
Fotos
Links
Kontakt

 
Fælles Forum.


Fælles Forum består af styregrupperne i frivilligcentrene i Børkop, Egtved, Give og Jelling samt bestyrelsen for frivilligcentret i Vejle.

Den daglige leder af frivilligcentret i Vejle er fast tilknyttet Fælles Forum.


Fælles Forums formål.


At udveksle oplevelser og erfaringer og fremme samarbejdet indbyrdes og med Vejle Kommune.
At fremme frivilligcentrenes synlighed.
At koordinere initiativer i frivilligcentrene.


Fælles Forums møder.


Fælles Forum afholder fire møder årligt. På kalenderårets sidste møde fastlægges tid og sted for det kommende års møder.
Det mødeansvarlige frivilligcenter udsender mødeindkaldelse 4 uger forud for næste møde. De øvrige frivilligcentre kan indsende forslag til dagsorden, som udsendes 2 uger før mødet.
Mødet ledes af det mødeansvarlige frivilligcenter.
Der udpeges en fast referent.
Referat udsendes senest 2 uger efter mødet.
Mødeudgifter afholdes af det mødeansvarlige frivilligcenter, bortset fra kørselsudgifter, der afholdes af det enkelte frivilligcenter.


Fælles Forums beslutningsprocedure.


Alle beslutninger skal i videst muligt omfang træffes i enighed. Er dette ikke muligt træffes beslutninger med almindeligt flertal.
Ved afstemning har hvert frivilligcenter én stemme.
Ved stemmelighed trækkes forslaget tilbage.

Referater Fælles Forum:

Møde: 11/8 2020
Møde. 26/5 2020 AFLYST ( corona)
Møde: 18/2 2020
Møde: 8/10 2019
Møde: 28/5 2019
Møde: 19/2 2019
Møde. 9/10 2018
Møde: 29/5 2018
Møde: 6/2 2018
Møde: 3/10 2017
Møde: 6/6 2017
Møde: 7/2 2017
Møde: 6/9 2016
Møde: 3/5 2016
Møde: 2/2 2016
Møde: 1/9 2015
Møde: 5/5 2015
Møde: 3/2 2015
Møde: 25/11 2014