FrivilligCenter Egtved
FrivilligCentrets styregruppe
FrivilligCentre
Fælles Forum
Frivilligrådet
Frivilligt job
Arrangementer
Værktøjskassen
Foreninger og grupper
Mediecenter
Fotos
Links
Kontakt

 
Frivilligrådet i Vejle Kommune

Frivilligrådet i Vejle kommune har til formål sammen med Vejle Kommune at sikre, at der sker en løbende justering og udvikling af kommunens frivilligpolitik.

Frivilligrådets opgave er at virke som bindeled mellem det frivillige, sociale arbejde og de kommunale politikere.
Alle 5 frivilligcentre har repræsentanter i Frivilligrådet.
Hvad der måtte være aktuelt for de 5 frivilligcentre at drøfte i fællesskab med kommunen vil på den måde naturligt gå gennem Frivilligrådet.
Samtidig repræsenterer Frivilligrådet også foreninger og organisationer, som ikke er direkte tilknyttet frivilligcentrene.
Disse foreninger og organisationer kan også gøre brug af Frivilligrådet over for de kommunale politikere

Frivilligrådets vedtægter, medlemsliste og referater kan ses på kommunens hjemmeside.

De 5 frivilligcentre i kommunen mødes 3-4 gange om året og udveksler internt erfaringer og ideer,- Fælles Forum.