FrivilligCenter Egtved
FrivilligCentrets styregruppe
FrivilligCentre
Fælles Forum
Frivilligrådet
Frivilligt job
Arrangementer
Værktøjskassen
Foreninger og grupper
Mediecenter
Fotos
Links
Kontakt


Frivilligcentre i Vejle Kommune

For at støtte og fremme det frivillige sociale arbejde i Vejle kommune er der etableret frivilligcentre i Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle.

Frivilligcenter Egtved
Kirkevej 23, 6040 Egtved.
Åbningstid torsdag 10.00 – 12.00
Tlf. 5048 5290.
E-mail:
egtvedfri@gmail.com
Hjemmeside:

www.frivilligcenter-egtved.dk
Frivilligcenter Give
Parkvej 10, 7323 Give.
Åbningstid onsdag kl. 15.30 - 17.30
Tlf. 4163 1160.
E-mail:
frivilligcenter.give@gmail.com
Hjemmeside:
http://www.frivillig-give.dk/give
Frivilligcenter Børkop
Englystparken 15, 7080 Børkop. 
Åbningstid tirsdag og torsdag kl. 13.00 – 16.00
Tlf. 2292 1941.
E-mail:
borkop@frivejle.dk
Hjemmeside:
https://fricenterborkop.dk/
Datacafe: www.datacafe.dk
Frivilligcenter Jelling
Ringvejen 1, 7300 Jelling.
Åbningstid torsdag kl. 15.30 - 17.30
Tlf. 2117 5451.
E-mail:
jelling@frivejle.dk
Hjemmeside:
http://www.frivilligcenterjelling.dk
Frivilligcenter Vejle
Dæmningen 58, 1 sal  7100 Vejle. 
Åbningstid mandag. - torsdag. kl. 9.00 – 17.00, 
fredag kl. 9.00 - 13.00
Tlf. 4152 6080.
E-mail:
Vejle@frivejle.dk
Hjemmeside:
Foreningernes hus
 

Alle fem frivilligcentre er medlem af landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp (FriSe), har tilsluttet sig mindstegrundlaget og fået adgang til anvendelse af det fælles logo.

Frivilligcentrenes økonomi.


Vejle Kommune giver hvert år et driftstilskud til at opretholde frivilligcentrene på et rimeligt niveau.
Hvert frivilligcenter udarbejder årligt et budget, der danner grundlag for næste års regnskab og ansøgning om tilskud fra Vejle Kommune
Hvert frivilligcenter afleverer kvartalsvis regnskab og bilag til Frivilligcenter Vejles kasserer, der fører det samlede regnskab.
Regnskabet føres i overensstemmelse med kommunens krav.

Fælles Forum.


Fælles Forum består af styregrupperne i frivilligcentrene i Børkop, Egtved, Give og Jelling samt bestyrelsen for frivilligcentret i Vejle. Den daglige leder af frivilligcentret i Vejle er fast tilknyttet Fælles Forum.
Se nærmere om Fælles Forum, møderef. m.v.
her.