FrivilligCenter Egtved
FrivilligCentrets styregruppe
FrivilligCentre
Fælles Forum
Frivilligrådet
Frivilligt job
Arrangementer
Værktøjskassen
Foreninger og grupper
- Egtvedgruppen
- Kræftens Bekæmpelse
- Røde Kors
- Ældre Sagen
- Danske Seniorer, Egtved
- Scleroseforeningen
- MandagsCafeen
Mediecenter
Fotos
Links
Kontakt

 
Egtvedgruppen - hjælp til ældre

C:\Users\Bruger\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\EgtvedGruppen logo.jpg

Hjælpetjenestens navn er ”Egtvedgruppen - hjælp til ældre”.

Egtvedgruppen - hjælp til ældre, er oprettet i April 2014, og er i et vist omfang en videreførelse af den nu lukkede hjælpetjenste under navnet Egtvedgruppen, der havde bestået siden 1998 under Ældre hjælper Ældre.

Gruppen dækker Egtved, Ødsted og Jerlev sogne.

Hjemstedet er Egetoft, Aktivitet & Træning.

Egtvedgruppens primære formål er, at udøve frivilligt socialt arbejde for ældre.

Dette søges opnået ved:
- at Egtvedgruppen gennem aktiviteter fremmer livskvaliteten for både brugere og hjælpere.
- at udøve besøgstjeneste, ledsagelse, indkøbshjælp, motionsvenner, mv.
- at inddrage den enkelte bruger og hjælper i Egtvedgruppens aktiviteter.
- at tilbyde stolegymnastik i Jerlev og Ødsted, samt evt. Egtved.

Hvert år arrangeres der f.eks. udflugt og julemøde for brugerne samt temamøder for hjælperne, forudsat økonomien strækker hertil.

Egtvedgruppen ledes overordnet af af Frivilligkontoret på Egetoft, som bl.a. modtager henvendelser med ønsker om hjælp fra brugerne,- tlf. 5048 5290 ,- Torsdag kl. 10 - 12 eller mail: egtvedfri@gmail.com. Frivilligkontoret styrer også økonomien i hjælpetjenesten.

Blandt Egtvedgruppens aktiviteter skal nævnes:

Bisidderordning/
Ledsageordning

Bisiddere er mennesker, man kan støtte sig til, som man kan diskutere med, og som har tid til at forklare noget en ekstra gang.
Bisidderne stiller sig frivilligt og ulønnet til rådighed for borgere, der ønsker en privatperson med til et møde med/henvendelse til det offentlige, kommune, region, sygehus, læge, skifteret m.m.
En bisidder kan således være behjælpelig med at lytte, forklare og formidle, og hvor afstand og kendskab til myndigheder bliver længere og mere fjern, kan der være grund til at få en neutral person med til møder og forhandling med disse.
En bisidder har naturligvis tavshedspligt.

Besøgsven

Der tilbydes, at en frivillig besøger den ældre for venskabeligt socialt samvær. Hvornår og hvor ofte aftaler den ældre og besøgsvennen selv.

Indkøbshjælp

Det tilbydes at bistå den ældre med indkøb af dagligvarer. Tilbuddet gives til dem der ikke har andre muligheder og som på grund af svækkelse ikke selv kan købe ind .

Stolegymnastik

Der tilbydes stolegymnastik i Jerlev, Ødsted og Egtved.
Kontakt: Ellen Lomholt. Tlf. 7586 5654. Mail: lomholt@post1.dknet.dk


Har du brug for hjælp eller har du lyst til at være frivillig, så er du velkommen til at henvende dig til Frivilligkontoret

Vedtægter

Mødereferater m. v. :


.