FrivilligCenter Egtved
FrivilligCentrets styregruppe
FrivilligCentre
Fælles Forum
Frivilligrådet
Frivilligt job
Arrangementer
Værktøjskassen
Foreninger og grupper
- Egtvedgruppen
- Kræftens Bekæmpelse
- Røde Kors
- Ældre Sagen
- Danske Seniorer, Egtved
- Scleroseforeningen
- MandagsCafeen
Mediecenter
Fotos
Links
Kontakt
 

Lokalafdeling Egtved.

Ældre Sagen har som formål at arbejde for ligeværdighed og livskvalitet for ældre og seniorer. Ældre Sagen er ikke politisk. Ældre Sagen er således neutral både partipolitisk, religiøst og etnisk.

Se hjemmesiden:
Ældre Sagen

Vi holder øje med, at svage ældre, som ikke kan klare sig selv, får tilstrækkelig hjælp.

Vi ønsker en ligeværdig tilværelse for alle aldre.

I årets løb arrangerer vi forskellig former for underholdning. Det kan være foredrag, lysbilleder, paneldebat og en udflugt.

Tryghedsopkald: Er du alene og utryg? Så kan du blive ringet op hver morgen kl. 8-9 af en frivillig, der vil høre, om alt står vel til. Bliver telefonen ikke taget, kontakter vi hjemmeplejen. opkaldet er gratis, og det er ikke en betingelse, at man er medlem af Ældre Sagen. Kontakt Mette Kirstine Bindesbøl, tlf. 2728 1010, mail: k.bindesboel@balle-bredsten.dk

Demensaflastning: Vi har 9 uddannede demensaflastere som har været på kursusog er klar til at aflaste de pårørende til demente. Aflasterne har selvfølgelig tavshedspligt. Tilbudet er gratis og man skal kontakte Kirsten Madsen, mail: k32madsen@gmail.com

Se også Mandagscafeen.


Råd og vejledning/ Bisidder:
Hvis du mangler et godt råd, f.eks. hvis du er blevet alene, eller gerne vil have en
bisidder: Hvis du ikke har pårørende i nærheden, kan du få en bisidder med f.eks. ved besøg på rådhuset eller hvis du ikke kan forstå tilsendte papirer. Vi har 2 bisiddere, det er gratis at benytte sig af ordningen. De har selvfølgelig tavshedspligt. Kontakt Erik Qvist, tlf. 2424 1741, mail: erikqvist@profibermail.dk

Ring til: Formanden eller til Frivilligcenter Egtved torsdage kl. 10-12 tlf. 5048 5290.

Formand:
Erik Qvist
Telefon:
2424 1741
erikqvist@profibermail.dk

Nyheder:
1. Ældre Sagens folder med alle oplysninger vedrørende arrangementer for 2019 – 2020 kan ses på hjemmesiden: https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/egtved.

Folderen kan også hentes bl.a. på Egetoft, plejecentre, bibliotek, lægehuse.

2. Der er seniorsvømning i den nye svømmehal i Egtved onsdag formiddag på 4 hold. 9-9.30, 9.30-10, 10-10.30. 10.30-11. En sæson koster 400 kr. og starter uge 43. Tilmelding foregår via hjemmeside: www.vingstedswim.dk

3. Ønsker du/I at komme i teateret til vinter, så se opslag om alle forestillingerne på vores hjemmeside: https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/egtved

eller henvendelse til Egetoft tlf. 29 67 36 85.

4. Ældre Sagen har trykt ny folder vedrørende Bisiddere, dækker nu hele Vejle kommune. Folderen kan ses på Ældre Sagens hjemmeside: www.aeldresagen.dk/egtved og kan hentes på bl.a. Egetoft, plejecentre, bibliotek m.fl.
Det er gratis at få en bisidder og intet krav at være medlem af Ældre Sagen.

.